logo
SRC
BAŞARILAR
1.
Sürücü Sertifikası sahibi bir kişi SRC Belgesi Eğitimi ile SRC Sertifikası aldığında ünvanı ne olur?
Doğru Cevap: "c" c

2.
Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için üzerinde durulması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "d" d

3.
Aşağıdakilerden hangisi doğru sayılmaz?
Doğru Cevap: "d" d

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.